Die Hervormer

’n Nuwe era vir die Kerkargief

Die Kerkargief het op 1 Maart 2018 heropen vir navorsing.

Sedert Julie 2017 was die Argief en Biblioteek gesluit vanweë die omvattende impak en verskuiwing van die Kerkargief na die terrein van die Erfenissentrum by die Voortrekkermonument in Pretoria. Die nuwe Argiefruimte is in dieselfde gebou as die argief van die Erfenissentrum en dié twee argiewe deel nou dieselfde leeskamer.

Gebruikers moet asseblief vir praktiese reëlings vooraf ’n afspraak maak om te verseker dat u so goed moontlik gehelp sal kan word. Stuur verkieslik u navraag per e-pos na argief@nhk.co.za of skakel my by 012 322 8885 x3112.

Die Kerkargief sal op weekdae van 09:00 tot 16:00 per afspraak oop wees. Die navorsingsfooi sal in Blitspos bekend gemaak word.

Met die verskuiwing is die kerkhistoriese en teologiese biblioteek na die kerkgebou van Gemeente Wonderboompoort in Eloffsdal verskuif; dit funksioneer nie tans as instapbiblioteek nie. Die Biblioteek is egter ontsluit en soektogte kan elektronies gedoen word, waarna boeke onttrek word en beskikbaar gestel sal word by die Kerkargief se leeskamer.

Genealogienavorsers word daaraan herinner dat die doop-, lidmaat- en huweliksregisters reeds geruime tyd aanlyn geraadpleeg kan word by familysearch.org » Search » Collections.

Die Hervormer se jaargange van 1909 tot 1977 is sedert 2016 digitaal vindbaar op die Internet Archive. Gaan na archive.org en tik by die soekfunksie in Die Hervormer. Dit is chronologies raadpleegbaar. Vir hulp met onderwerp- en outeursoektogte kan u die Kerkargief kontak.

Gaan na www.nhka.org » So werk ons » Kerklike argief vir inligting oor navorsingsvorms.

(Mnr Nándor Sarkady is die NHKA se argivaris)