Die Hervormer

Geleentheid vir Museumbesoek na erediens

Is jy dalk lus vir ’n Museumbesoek met ’n verskil? Dan is ons Kerkmuseum saam met ’n erediens in die historiese 1904-kerkgebou van Gemeente Pretoria ’n móét!

Gedurende 2018 word daar die tweede Sondag van elke maand om 09:00 ’n erediens gehou en daarna ’n begeleide Museum- en gebouetoer. Die kerkgebou is by Du Toitstraat 169 langs die Reserwebank, tussen Helen Joseph-/Kerk- en Madiba-/Vermeulenstraat. Kenners beskou ons Museumversameling as iets waarop ons as Hervormers voorwaar trots kan wees – in ’n neutedop weerspieël die historiese voorwerpe saam met plakkate en verduidelikende byskrifte, asook die vertelling tydens die toer, ons hele Afrikanergeskiedenis. Besoekers kry die geleentheid om pragtige foto’s te neem van die kerkgebou.

Veilige parkering is beskikbaar – hierdie deel van die stad is rustig oor naweke. Op weekdae is daar ook ’n hekwag. ’n Besoek kos slegs R25 per persoon. Indien die groep groter as tien lede is, is dit slegs R10. Daar is ook heelwat gedenkboeke te koop. Besoeke kan ook enige ander tyd gebring word, mits jy net vooraf bespreek by die Museumbeampte, ds Johann de Bruin, by 082 733 3951.

Vir die entoesiastiese deelnemers aan Facebook is daar ons groep SP Engelbrecht Museum. Daar is reeds 841 lede. Indien jy deel word van hierdie groep, ontvang jy gereeld interessanthede oor die Museum.

Ds Johann de Bruin, Museumbeampte