Die Hervormer

Kom ontmoet die Allerhoogste God

Kersfees se ware vreugde is daar waar sondaars hul Here in die kind Jesus ontmoet in die volle sin van ontmoeting.

 

Hoe kan ’n mens die geboorteverhaal en die Algemene Kerkverga-dering met mekaar in verband bring? Dink aan die aangrypende prentjie van heidense geleerdes en herders wat die skamele geboortekamer betree. Hy het sonder woorde die sondaars en heidense geleerdes laat neerbuig met die pragtige belydenis wat vanuit die ontmoeting met die Jesuskind uit hul harte en monde vloei sodat dit ook ons laat beleef wat daar gebeur. So iets geweldigs nooi ons elkeen, ek en jy, die kerk en die gemeente om saam met Jesus op weg te gaan. Ons ontmoet Hom in die stal, luister na en drink sy teenwoordigheid in met ons ganse wese. Ons ontmoetings is ’n eksistensiële gebeurtenis waarin die totale menswees van die gelowige betrokke is en waar die mense met hul totale bestaan deel word aan ons Heer. Die AKV het ’n tree op hierdie ontmoetingsweg gegee. Hierdie verdieping in die teenwoordigheid van die God wat mens geword het, vloei ook onvermydelik tussen die gelowiges wat saam rondom Hom leef, doen, bid, lewe en sterwe.

 

Die spirituele oplewing oor die wêreld heen is ’n duidelike kenmerk van hoe ’n oorvloed mense dink. Selfs baie kerkmense het ’n oppervlakkige geloof waar ekstatiese opvoerings en opruiende toesprake Jesus uit die pad stoot. Ons kan selfs praat van ’n tyd van postkerklikheid waar mense glo soos hulle wil en soos dit hulle pas. Die resultaat is ’n verwronge en skeefgetrekte opvatting van God, van Jesus die Here, en die Heilige Gees. Dit is insiggewend dat Jesus by eenvoudige sondaars in armoede ingaan, by hul huise aanklop, by hul tafels aansit en Hom vereenselwig met hul geestelike seer en armoede. Wat hier gebeur en wat die kerk wat op die weg met Jesus is moet begryp, is dat jy liewer moet stilbly oor God as jy Hom nog nie in Jesus eksistensieel ontmoet het nie. Gaan lees weer die ontmoeting van Paulus met die Here op pad na Damaskus, van Moses by die brandende bos! Die kragtige, lewensveranderende hergeboorte of wedergeboorte lei tot nuwe name wat sê dat hul identiteit deur die ontmoeting ’n nuwe betekenis kry.

 

Waar die kerk en gelowiges in hul daaglikse lewe naby hul Heer leef, ontstaan ’n kragtige, liefdevolle en dinamiese eenheid wat soos ’n gebalde vuis mure van ongeloof kan deurdring.  Dit is hoe die Heilige Gees in hierdie ontmoeting toetree en ons wesenlik as nuutgebore gelowiges radikaal verander. Die brose, swakke Jesuskind lei hulle op die “Nuwe Weg” – die weg van Jesus Christus! Hulle bring wel kosbare aardse goed, maar wanneer die heerlikheid van God hulle omhels, gee hulle spontaan hul harte aan die Jesuskind in die krip. Hulle het nie daar iets ontvang of ’n belofte gekry dat hulle eendag beloon sal word nie. Wanneer ons soos hierdie sterrekykers ons harte vir die Here gee, verwag ons ook geen terugbetaling of ’n handeklap vir ons goeie dade uit die paviljoene nie. Maar tog ontvang jy die rykdom van God se genade, sy liefde en nabyheid. Op hierdie weg gaan dit om sy wonderlike teenwoordigheid, elke oomblik van jou lewe.

 

Is ons gemeentes inderdaad steeds ’n “fakkel” van ware geloof en hoop? Staan ons voor die huise in die strate op soek soos Jesus om in te gaan na sondaars, twyfelaars en mismoediges? Ervaar ons die groot wonder saam met hierdie mense by wie ons ingaan en by wie ons aan tafel sit wanneer die heerlikheid van ons Heer oor ons skyn? Sien ons in die oë van hierdie mense wat so in ontmoeting met die Here gekom het die vreugde van bekering na hul soeke, begrip na hul ongeloof, insig na hul twyfel en die geloof in die Heer van die krip, die kruis, die graf, die opstanding en die ewige lewe?

 

Daar waar ons by die wonder van God se menswording staan, behoort ons ’n paar kritiese vrae oor onsself en oor die kerk te vra:

·     Staan ons by die krip en voor die Jesuskind met die vreugde en blydskap wat die sterrekykers en skaapherders ervaar het?

·     Staan ons kinders saam met ons met dieselfde verwagting voor die Jesuskind in die krip?

·      Gaan hierdie wonderlike ontmoeting met die Jesuskind ons lewens sodanig verander dat ons daarmee sal uitgaan na die wêreld toe?

·     Gaan die geloof uit hierdie geboorteverhaal ons lewe sodanig verander dat ons weer eens sal begin bid aan ons tafels voor ete, dat ons en ons lewensmaats die dag sal begin en eindig met ’n gebed op ons lippe?

·     Sal hierdie ontmoeting ons aanvuur om mense op ons pad wat twyfelend en soekend is, aan Jesus bekend te stel?

 

’n Ontstellende studie wat onlangs in Amerika gedoen is, toon hoe verward mense, en ook Christene, oor God, Jesus en die Heilige Gees dink en spekuleer:

·     Vir 31% is God ’n outoritêre wese.

·     Vir 23% is God ’n genadige wese.

·     Vir 16% is God ’n kritiese, logiese dekonstruksie.

·     Vir 24% is God ’n liefdevolle wese.

 

Hieruit is dit duidelik dat daar groot onsekerheid en misverstand by baie mense heers wanneer hulle oor God redeneer, spekuleer en sommer hul verstand aanwend in hierdie vergeefse soektog na die Allerhoogste God. Voeg hierby dat uit hierdie onsekerheid en wanbegrip spirituele groepe en predikers na vore kom met kitsoplossings of met plaasvervangende wyses van allerlei spirituele uitings en ervarings waarmee gesoek word na Jesus as die Weg, die Waarheid en die Lewe.

 

Ek glo dat die rigting waarin die AKV en gemeentes tans beweeg, ons op ’n beskeie maar opreg soekende wyse op die weg van Jesus lei. Wat wel kommerwekkend is, is dat lidmate skugter is om na hierdie ware eksistensiële ontmoeting met God te soek. Wanneer God ons soos in die geval van die Jesuskind, die kruisiging, die opgestane Heer en die uitgestorte Gees van sy kant af dringend uitnooi om Jesus daar te ontmoet. 

 

Kom ons vier met vreugde die geboorte van Jesus op die wyse waarop God ons wil ontmoet. Soos Hy die ster gebruik het om die geleerdes uit die ooste na die krip en Jesuskind te begelei, so is die Woord en die Gees vandag ons gidse na die krip en die Jesuskind.