Die Hervormer

Ek en die Heilige Gees

Ek en die Heilige Gees – dit is die tameletjie. Ons Hervormers het die geneigdheid om nie juis veel te sê oor die Heilige Gees nie. Ons bely ons geloof in die Heilige Gees elke Sondag, ons hoor miskien naby aan Pinkster en Drie-eenheidsondag ’n preek oor die uitstorting van die Gees, ons doop in die Naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en ons dominees seën ons darem elke Sondag met die Drie-eenheid.

Vir baie mense is dit dalk genoeg, maar dan hoor ons van die NG Kerk (en ander kerke reg oor die wêreld) se tien dae lange Pinkstervieringe. Tien dae lank vier hulle die uitstorting van die Heilige Gees, die Trooster, die Voorspraak, die Helper. Vir hulle is Pinkster net so belangrik as Kersfees en die Paasgebeure.

201606GROOTDaar is egter ’n verskil. Kersfees en die Paasgebeure verteenwoordig ’n eenmalige gebeurtenis: die geboorte van Jesus Christus en sy sterwe; sy koms na die wêreld – as gestuurde Verlosser – en sy offer ter wille van die redding van sondaars. ’n Eenmalige gebeurtenis: Jesus het gekom, verlossing bewerk en teruggekeer na sy Vader en ons Vader!

Pinkster, die uitstorting van die Gees, is anders, Die Heilige Gees het gekom om by ons te bly, soos Johannes 14: 16-17 sê: Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ’n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die Heilige Gees is God met ons tot aan die voleinding. Pinkster is ’n daaglikse fees, ons moet dit elke dag vier en elke dag ervaar hoe die Gees in ons lewens werk.

Hier kom ons nou by die tameletjie: As ons nie praat oor die Heilige Gees nie, hoe praat ons oor sy werk? Met al die negatiewe gebeure in ons land, hoe sien en ervaar en beleef ons die Heilige Gees? Om hierdie vrae te probeer antwoord, het ek met mense gaan gesels, mense wat in ons Kerk is en mense wat in ander kerke is.

Die mense in ons Kerk het gesê hulle erken dat die Heilige Gees daar is, hulle weet ook dat Hy in ons werk, maar partykeer sien en voel ons dit nie. In Suid-Afrika – veral die laaste paar maande – raak dit al hoe moeiliker. Die een lidmaat het gesê al die negatiewe dinge wat besig om te gebeur, laat hom net daarop fokus, hy sien nie meer die positiewe nie, hy sien ook nie hoe iets positiefs deur hom bewerkstellig kan word nie.

’n Ander lidmaat het gesê dit gaan oor wat jy toelaat om in jou lewe te gebeur. As jy toelaat dat net negatiewe dinge jou beïnvloed en as jy net negatiewe dinge doen, gaan jy nie die Gees kan ervaar en beleef nie. Sy opvatting is dat die negatiewe dinge wat jy toelaat, die Gees se plek inneem in jou lewe. Daar is ook ’n gevoel dat mense moed verloor het en dat hulle besig is om as gevolg daarvan hul geloof te verloor. Die onus rus dan op ons om dié mense te help en die Gees weer in hul lewens in te bring.

’n Lidmaat van die Rooms-Katolieke Kerk het gesê daar is baie woede en haat in ons land en dis moeilik om die goeie en die werk van die Gees raak te sien, maar ’n mens hoor van goeie verhale wat jou laat dink die Gees is nog besig en dat daar goeie mense is daar buite.

’n Lidmaat van die NG Kerk het gesê ons hou ons ore en oë só oop vir al die negatiewe goed in die land, dat dit die stem van die Heilige Gees verdoof. In ons gejaagde lewe voel ons ons moet alles self beheer en aan die gang hou. Dit veroorsaak angs, in plaas daarvan dat ons net stil raak en luister.
Nog ’n lidmaat van die NG Kerk het gesê dat al die negatiewe goed die Heilige Gees se stem al hoe stiller maak, maar met Pinkstertyd ervaar sy weer dat Hy die heeltyd daar is en dat Hy altyd daar sal wees, dat sy net moet luister.
’n Vriend van my wat nie in ’n tradisionele kerk is nie, het gesê dat die Heilige Gees te vind is in ons medemens en in ons interaksie met mekaar.

Verskoon my as u dink ek hardloop heen en weer. Wat het hierdie dinge te make met my inleiding oor Pinkster? En oor die Hervormde Kerk wat nie maklik praat oor die Heilige Gees nie?
Ons het Pinkster nodig om ’n bietjie terug te beweeg en net weer te luister na die Heilige Gees. Ons in die Hervormde Kerk moet meer praat oor die Heilige Gees en sy werke. Ons moet meer raaksien wat Hy doen en hoe Hy deur ons werk.

Ek en die Heilige Gees? Dit moet eerder wees die Heilige Gees en ek, en hoe die Heilige Gees deur my werk om Christus se lig uit te dra in hierdie negatiewe tye in Suid-Afrika in 2016.