Die Hervormer

Die jeug van ons Kerk – is daar ’n polsslag of nie?

Gedurende Maart vanjaar het ’n ope uitnodiging in Blitspos verskyn waarin almal wat wou saamdink oor jeugwerk in die Kerk, uitgenooi is om op 30 April en 1 Mei 2019 op Venterskroon bymekaar te kom vir ’n bosberaad. Eindelik was daar sowat 25 predikante, ouderlinge, jeugwerkers asook lidmate byeen om koppe bymekaar te sit oor die jeug in en om die Kerk. 

Die groep het uit verskillende ouderdomsgroepe gekom, elk met hul eie kennis en ervarings. Die polsslag van die jeug is een van die groot bekommernisse wat die toekoms van die Kerk wesentlik raak. Is daar ’n polsslag, of is daar geen pols nie?

Read more ...

Missionale diakonaat maak Jesus Christus se liefde sigbaar

Skepe is nie gemaak om in die hawe te lê. Hierdie is lirieke uit die lied Skepe van Jo Black en beklemtroon die funksie en doel van skepe. Wanneer skepe in die hawe is, is hulle nie besig om in hul doel te slaag nie. Skepe se doel is om die onstuimige waters van die oseane aan te durf ten einde hul produkte veilig af te lewer. Skepe is nie gemaak om rustig in ’n hawe te lê nie. So is die diakonaat ook nie beperk tot die veilige ruimte van die gemeente nie. Die diakonaat is geroep om uit te gaan.

Die tyd het aangebreek om innoverend oor die diakonaat in die Nederduitsch Hervormde Kerk te dink. Die statistieke van die Hervormde Kerk konfronteer ons met die werklikheid van ’n lidmaattal wat jaar na jaar krimp. Indien die huidige dalende tendens voortduur, sal die Hervormde Kerk binne die afsienbare toekoms baie klein wees in vergelyking met die bevolking van Suid-Afrika. Die effek van hierdie daling word reeds gesien in die druk op die begrotings van gemeentes, OTMT, Rata, die DPS-sisteem, asook ander diensorganisasies van die Kerk.

Read more ...

Stukkende kerk, ongeskonde geloof

Donderdag 11 April 2019 was ’n normale Donderdag. Maar dié normaliteit sou gou op sy kop gekeer word vir die mense van Gemeente Wesmoot in Pretoria.

Ds Rudi Botha, emeritusleraar verbonde aan dié gemeente, vertel dat die WhatsApps hier teen 10 uur begin vlieg het op die groepie wat daar vir kerkraadslede bestaan. Die boodskappe vertel van moeilikheid in Gomorrah, die informele nedersetting oorkant die kerkgebou. Die moeilikheid raak al hoe erger. ’n Ouderling wat oorkant die kerk bly, berig dat die skare besig is om die gekleurde loodglasvensters van die kerkgebou stukkend te gooi.

Read more ...

Die blydskap van Paasfees

Wanneer ons die woord paasfees hoor, roep dit veral beelde van die lyding van ons Here, in besonder die kruisiging, op. Daarom gaan die oordenking van die Paasgebeure ook dikwels met ’n gevoel van somberheid gepaard omdat ons baie bewus is van die geweldige lydenspad van Jesus.

Dis merkwaardig dat in Jesus se sogenaamde afskeidsgesprekke met sy dissipels soos opgeteken in die Johannes-evangelie, waar Jesus oor sy komende lyding en dood met sy dissipels praat, Jesus herhaaldelik na blydskap verwys sy blydskap en sy volgelinge se blydskap. As Jesus sy naderende dood voorspel en aspekte daarrondom verduidelik, sou ’n mens nie as deel van so ’n gesprek meerdere verwysings na blydskap verwag nie. En tog is dit wat gebeur.

Read more ...

Die dag toe ek amper bekeer is

Hierdie boodskap is ’n nadenke oor die diversiteit in bediening en spiritualiteit in die Nederduitsch Hervormde Kerk.

Op die voorblad van die Oktober 2018-uitgawe van Die Hervormer het ’n artikel deur prof Natie van Wyk verskyn, onder die opskrif Die herdenking van die Reformasie – ’n jaar later. Daarin gee hy sy indrukke oor hoe ons Kerk 501 jaar na die Reformasie lyk. Hy wys op die skrille diversiteit wat daar in die teologie en bediening van gemeentes van ons Kerk bestaan.

Read more ...